top of page

אושר תקציב המועצה מגדל

עודכן: 24 בדצמ׳ 2021


נתי אלפסי - פיתוח האתגרים התיירותיים

אישור תקציב ברשות מקומית חשוב להתנהלות של הרשות. ביום ראשון השבוע אושר תקציב המועצה המקומית מגדל לשנת 2021 ברוב קולות במליאת המועצה. בעד התקציב הצביעו, יו'ר המתנ"ס, מושיקו ויצמן, עו"ד יאיר חורי, סגנית ראש המועצה, חגית עוקבי, וראש המועצה, נתי אלפסי.


נמנעו ולא תמכו בתקציב, חבר המועצה, רוברט אמרוסי ויוסף בן אודיז. ראש המועצה הודה לחברי המועצה שתמכו בתקציב וראו לנגד עיניהם את טובת היישוב מגדל וטובת התושבים.


אישור התקציב אפשר למועצה את המשך העשייה הרבה, פיתוחה ושגשוגה של מגדל שהולכת אל כיוונים חיוביים ומאתגרים בתנופת בניה תיירותית גדולה.


ראש המועצה נתי אלפסי אמר לכתבנו כי: "פיתוח האתגרים התיירותיים, קידום והבאת יזמים להשקיע במלונאות בתחומי המועצה הם שיעניקו למועצה אפשרויות השקעה באיכות החיים לתושבים, ביישוב עצמו ובפיתוחו. המטרה היא מגדל, אנו נגשים את החלום והחזון למגדל כמוקד תיירות בינלאומי ביחד עם חברי המועצה הנרתמים ביחד איתי אל החזון והמהפך אותם אנו עושים יחד ובשילוב כוחות בכדי להגיע למטרה. אני קורא לחברים האחרים במליאת המועצה בואו להצטרף להצלחה למען מגדל! אמר נתי אלפסי לכתבנו".


#ראשהמועצהמגדלנתיאלפסי#אישורתקציבברשותמקומית#אתגריםתיירותיים#המטרההיאמגדל

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page