top of page

אושר תקציב אשכול כנרת עמקים לשנת 2022

תקציב האשכול גדל מ-4 מליון שח' ל-25 מליון ש"ח.

התקציב אושר פה אחד והוא מתמקד בקפיצה גדולה בעיקר בתיירות אזורית, באיכות סביבה באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, בטחון חרום ורעידות אדמה, בריאות, אקדמיה ומנהיגות נשים ונוער.


כל חברי המליאה הגיעו ותמכו בתקציב המשקף את העבודה הדינמית באשכול.

ללא ראשי הרשויות המנכלים ושאר חברי המליאה לא ניתן היה להגיע להישגים, הם אלה המושכים את האשכול קדימה


תודה מיוחדת ליורם קרין יו"ר האשכול, לשלומית כהן מנהלת הכספים למג'ד רואה החשבון ולסמיר אבו זייד יו"ר ועדת כספים שעמלו יחדיו להעמדת התקציב והתאמתו ליעדי 2022.


שנת 2022 מוגדרת על ידי עובדי האשכול כקפיצה הגדולה של האזור מי ייתן וכך יהיה. אשכול אחד - עתיד אחד!!!
#אשכולכנרתעמקים#תקציב#רשויות

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page