top of page

אגודות קהילתיות בתנופה בגליל התחתון


בתמונה: ניצן פלג, עמית יפרח, שלומית שימור רייכמן ונציגי הנהגות יישובים | צילום: תנועת המושבים


בשבוע שעבר התכנס "פורום הנהגות יישובים בגליל התחתון" למפגש בנושא אגודות קהילתיות שהובילה מחלקת פיתוח קהילתי של המועצה ובמעמדם של ראש המועצה ניצן פלג, נציגי הנהגות היישובים, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל עמית יפרח, רשמת האגודות מטעם משרד הכלכלה (המשמש רגולטור בנושא) עו"ד שלומית שימור רייכמן, קובי שמואל מנהל תחום קהילה בתנועת המושבים ונציגים נוספים של הנהלת המועצה והמרכז הקהילתי בגליל התחתון.


המפגש שבו לקחו חלק למעלה מ-40 נציגים עסק במיקומן וחשיבותן של האגודות הקהילתיות בתוך קהילות היישובים במרחב הכפרי. כיום בישראל קיימות כ-300 אגודות קהילתיות פעילות בקרב מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים.


בגליל התחתון מתקיימות כמה אגודות קהילתיות בודדות שקמו בשנים האחרונות ועל פי הערכות המספר צפוי לגדול בשנים הקרובות לאור הצורך ההולך וגדל בתוך קהילות היישובים עצמן ובסיועה של המועצה בנושא.


הצורך הגובר באגודות קהילתיות בתוך היישובים נובע מהשינוי הדרסטי שמתרחש בשנים האחרונות במבנה הקהילתי ביישוב ובצרכיהם המשתנים והמודרניים של התושבים בו, צרכים שלא היו רלוונטיים בעבר החל ממדרכות ביישוב ועד לסיבים אופטיים.


האופי המוביל והמרכזי ברוב היישובים היה, נותר ועתיד להישאר חקלאי ומכוח זה גם נובע המנדט הריבוני של היישוב על הקרקעות שהפקידה המדינה בידיו, אך עם זאת גודלה היחסי של אוכלוסיית החקלאים משתנה בתוך היישובים בין אם לאור תנופת ההרחבות ביישובים ובין אם לאור העובדה שרבים שעסקו בחקלאות בעשורים האחרונים בוחרים כיום בעיסוקים אחרים.


במפגש בלטה החשיבות הרבה בנוכחותו של עמית יפרח מזכ"ל התנועה ויו"ר ההתאחדות אשר עסק בסוגיות הליבה הרגישות של מערכת היחסים בין הוועדים ביישוב כאשר לרוב מדובר בוועד מוניציפלי מול וועד אגודה חקלאית.


המצב השורר כיום בלא מעט יישובים הוא שקיימים שני וועדים, האחד מוניציפלי שנבחר על ידי התושבים ומשמש כשלטון דו רובדי של המועצה האזורית והוא אחראי על השירותים המוניציפליים דוגמת תאורת רחוב, תברואה, מתקנים לציבור הרחב ועוד, ואילו השני הוא וועד אגש"ח שנבחר אחת לשנתיים על ידי חברי האגודה החקלאית שהם בעלי הנחלות והשטחים החקלאיים ולוועד זה גם הריבונות החוקית ובדגש על הקניינית של הקרקע ושל הנכסים הקיימים בה, החל ממבני ציבור דוגמת בית העם ומבנים נוספים וכלה בשטחים חקלאיים משותפים ועוד.


מצב זה יצר דיסוננסים לעיתים בלתי פתירים בין שני סוגי וועדים שצריכים בסוף להוביל ולנהל את אותו תא שטח רק שלכל אחד סמכויות שונות שלא אחת מתנגשות אחת בשניה. יפרח והצוות המקצועי מטעם התנועה מצד אחד וראש המועצה פלג ונציגי המועצה מן הצד השני פרסו בפני הנהגות היישובים את החלופות הקיימות למבנה המאתגר של הנהגות היישובים הנוכחית, החל מהאגודה הקהילתית ועד הסכמים וזהות וועדים אשר יכולים לשמש אבן דרך משמעותית בדרך להקמתה של אגודה קהילתית. "תנועת המושבים והמרכז הקהילתי במועצה מושיטים יד לסיוע ותמיכה בכל יישוב במועצה שיחליט להיכנס לתהליך" סיכמו במשותף פלג ויפרח.