משפטים>משרד עו"ד לילך שייך - התמחות בדיני משפחה ונזיקין>מזונות קטין שנולד מחוץ לנישואין>

 

המשפט העברי קובע שקטין שנולד מחוץ לנישואין כשר מכל הבחינות, כל עוד אמו היא פנויה ולא נשואה (שאז בלבד הקטין נחשב "ממזר"). זכויותיו של קטין זה הם כזכויותיו של קטין שנולד במסגרת נישואין של בני זוג. באנגליה דינו של ילד שנולד מחוץ לנישואין הוא דין "בנו של אף אחד", בדת המוסלמית ילד שנולד עקב יחסי אישות מחוץ לנישואין אינו מיוחס לאביו, אלא לאמו בלבד. לכאורה אין לקטין זה אב ולא מכירים בכך שפלוני הוא אביו, שכן רק אבהות על פי דין מולידה בדין המוסלמי זכויות וחובות בדין של אב ובן, למשל לעניין ירושה. בישראל לעומת זאת, לא מפלים בין ילד שנולד במסגרת הנישואין לבין ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין, לא לעניין מזונות ולא לעניין ירושה. דין דומה קיים בארה"ב שם משווים זכויותיו של ילד שנולד מחוץ לנישואין לילד שנולד במסגרתם.

הנה כי כן, הדין העברי, שקיטונות רבות נשפכו על ארכאיותו, מתקדם באופן יחסי ורוחו מתאימה יותר משיטות משפט אחרות לזמננו. הוראותיו של דין זה סללו את הדרך לפסיקת מזונות לקטין שנולד מחוץ לנישואין. בית הרבני סיכם פעם הלכה זו בקובעו כי "במזונות ילדים עילת החיוב היא האבהות, ומכיוון שחיוב המזונות הוא מכוח הווית האבהות, כל זמן שהוויה זו קיימת, זהו המחייב למזונות אותו הזמן". במידה ולא מתעוררת, אם כן, שאלת האבהות, הרי שדי בקיום יחסי האבהות בכדי לחייב את האב במזונות ילדו הקטין.

בהמשך צעד המשפט העברי צעד נוסף וקבע כי זכות הקטין למזונות לא תלויה בקשר של נישואין בין הוריו, האב חייב לזון קטין גם אם אמו מתה עליו וגם אם הוא ממזר. החוק הישראלי אימץ את כללי המשפט העברי בעניין זה בחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות). חוק זה אף קבע כי במידה והדין האישי של אבי הקטין אינו מחייבו לשלם מזונות, הרי שחובת המזונות תחול מכוח החוק. בדרך זו יושר הקו שהביעה הפסיקה הישראלית בעניין לפיו "ילדו של אדם הוא ילדו הטבעי, יוצא ירכו. אין 'ילד חוקי' ובצדו 'ילד בלתי חוקי'"

במסגרת סוגיה אחרת לגמרי בעניין תביעת האב כנגד האם, בעילת תרמית, בשל כניסתה להיריון בניגוד לדעתו ולהסכמתו, קבע בית המשפט העליון כי כל גבר המקיים יחסי מין נוטל על עצמו אחריות לכל התפתחות היכולה לנבוע בדרך הטבע מקיום היחסים, זאת אפילו והאב פותה על ידי האם. הקטין שנמצא בתווך יקבל בלא שום קשר את מלוא זכויותיו מאביו, לרבות מזונות.

מדור זה מהווה שירות לציבור ונועד להעשרת הציבור ולהרחבת אופקיו בתחום דיני המשפחה. אין האמור במדור זה מהווה תחליף לייעוץ או ייצוג משפטי הולם ואין לראות באמור בו ייעוץ או ייצוג משפטי אישי מכל סוג שהוא אשר עליכם לקבל מעו"ד לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד. 

לקבלת תשובות לשאלות עקרוניות פנו לאימל: haimstar@spotnik.co.il או למשרדינו ברחוב אלחדיף 11 בטבריה טל: 6717301 - 04


 
בניית אתריםבניית אתרים 

© כל הזכויות שמורות ל"עיתון כוכב הצפון" טבריה, רח' הגליל 1, ת.ד 196 טבריה.